Книга 40

 

Из едно любителско филмче от м. август на Рила

 

Следва филмче от Рила, снето през август 2006 г. В него няма значим говор или субтитри. Ето последните думи:

 

       "Това е един любителски филм от последователи на безименниците и безсребърниците. Тяхното творчество винаги е несъвършено и непрофесионално, защото всичко се прави от деца и самодейци. Тук само музиката е със сигурност съвършена ("Херувимска песен" и "Тебе поем" от Добри Христов), както и песни от Учителя, в изпълнение на Ина Дойнова и Здравка Баръмова."

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/