Книга 38


1.IX.147(2011)
София – Изгрев
 
МОМЕНТЪТ НАСТЪПВА!
 
(НАЙ-КРАТКИЯТ СЪН)
 
 
Малко преди разсъмване идва следният сън:
            Висш офицер съм в двора пред сградата на своята част. Вечер. Всички гледаме към небето, там става нещо необикновено.
            Явили са се светящи обекти, води се космическа битка. Накрая остават само победителите, видимо изчезват, но всички народи по Земята чуват глас в пространството, който оповестява на техния език (или просто го разбират) следното:
            - Победа! Най-после победа! Пригответе се да чуете най-важното. Вие сте пред прага на крупни промени, вече нищо не може да ни попречи. За всеки човек и всяко същество, за всеки обект около вас отговарят по няколко хиляди наши специалисти, които знаят всичко за него, откакто се е появил. Сега са зад всеки от вас, в пълна бойна готовност. Промяната ще се извърши по цялата ви планета точно за 8 секунди и еди колко си хилядни от секундата. Ето Заповедта с инструкциите:
            1.Всички хора и живи същества на тази планета, създадени от нас, да бъдат преместени на открито – индивидуално или по групи, определени от нас. Време за операцията: 1 секунда и еди колко си хилядни от секундата.
            2.Всички ръкотворни предмети и съоръжения, създадени от смъртни хора или от враговете ни, да бъдат незабавно и безопасно унищожени. Същото важи и за дрехите. Шедьоврите на човешката култура, отговарящи на нашите критерии, да останат на местата си в полеви вид, видим за всички, но неосезаем. Време за операцията: 1 секунда и еди колко си хилядни от секундата.
3.Всички хора, животни и пр., несъздадени от нас, да бъдат преместени в световете на враговете ни, които са ги създали. Време за операцията: 1 секунда и еди колко си хилядни от секундата.
4.Всички хора, създадени от нас, да бъдат излекувани и подмладени незабавно. Да се активира климатичното им тяло, с което могат да се преместват и живеят навсякъде, включително и в най-горещите звезди или в междузвездното пространство. Време за операцията: 1 секунда и еди колко си хилядни от секундата
            5.Преместване на хората по съответните светове става по видове и според заслуженото - индивидуално и по групи, определени от нас. Пленниците от други светове ще бъдат върнати в родината им. На Земята и под земята и в околоземното пространство ще останат само предназначените за това. Време за операцията: 1 секунда и еди колко си хилядни от секундата.
            6.Основен ремонт на планетата. Време за операцията: 1 секунда и еди колко си хилядни от секундата.
            7.Транслиране на Земята в определените координати. Време за операцията: 1 секунда и еди колко си хилядни от секундата.
Допълнително обяснение: Никой няма да може да се съпротиви на Космическата Вълнà по никой начин. Всеки, който се опита след Промяната да вземе природен обект и да го премести на друго място или да го преобрази, ще бъде елиминиран. Това не значи унищожение, но преместване в по-лош свят. Същото важи за всеки, който се опита да принуди някого да мисли или върши нещо против волята си и нашия план, както и за всеки, който направи опит да живее с някого или да прави нещо по-дълго време, отколкоко е хигиенично за запазване на вечната му красота и младост.
 
 
12,27
         - Небето предприема тези масови разсъбличания на интелигентните хора по Земята, на хората с душа, за да ги подготви. Моментът настъпва! В Царството Божие няма нито един облечен, освен със свобода, любов и добродетели.
 
 
КРАЙ НА КНИГА 38
И НА ОСИЯНИЯТА ОТ ЕЛМА, ПРОДИКТУВАНИ ПО КЛАСИЧЕСКИЯ НАЧИН.
КОНТАКТЪТ ПРОДЪЛЖАВА В ТРОЙНИЯ РИТЪМ.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/