Книга 6

4.VІ.121(1985)г.
София-Изгрев

СЪБЕРЕТЕ И КОМПЛЕКТУВАЙТЕ МАТЕРИАЛИТЕ!
ЖЛО / Т.(Тойонус)

         
Животът ни на земята е като този снежен кон – разтопява се бързо. Настояването на Елма през 1985 г. да довършим и комплектуваме осиянията се изпълнява едва днес – 24 години по-късно. Дано е останало още малко от коня... (по източните системи, Тойонус в този живот е “кон”)

          Сънят беше повече от реален. Работата, с която те натоварих събота следобед, беше наистина първият опит ще можеш ли да я използваш правилно, макар и свръхсъзнателно в случая. Помниш разминаването на колите, нали? Тълкуването ти тогава беше напълно вярно. Прокара се път за решение на следващата среща, от която ще има окончателен резултат за доброто на работещите. В събота проведох акция, която успя. С Моята сила - а тя е вече и твоя, не се принизявай, - постигнахме търсения оптимум. Срещата стана на високо равнище в горните светове, а при нейната реализация през юни на Земята, свършва капиталът на злото. Напрáви го добре.
 Ти си страшно отегчен от всичко, но скоро ще ти дам нещо много важно, което ще те окуражи. Превалът се премина, поради което радостта и шансът ти се дават, най-после.
Съберете и комплектувайте материалите! Довършете недовършеното, поне до основен цикъл. Присъствието ти (в Русия) сега става наложително. Пречки няма да имаш повече, но крепи се да не паднеш дотогава, понеже си на ръба на най-отчаяните реакции. Трябваше да подложа търпението и послушанието ти на изпит, понеже с това победата е не само победа, но и триумф.
          Тот обикновено форсира съдбите на хората, които общуват с Мен. Порциите, които “У” получи досега, не бяха никак малки - и в минус, и в плюс. По-чести срещи между вас биха я натоварили още повече. При “Х” има гръмоотвод на енергиите, а при вас няма. Бог присъства пълноценно само там, където се общува на всички полета. Няма ли заземяване - има смърт. Затова ясновселената изчислява оптималния вариант на вашите срещи, при който натрупващите се енергии могат сами да се изпразват в пространството. Но сега не може да се рискува, понеже нещата са срочни. Носите още пречки в съзнанието си, но ... питай друго.
          Ще оставя две програми: моделна и конкретна. При опит да ги изпълнявате, ще ви ръководя лично.

СЪДЪРЖАНИЕ
/