Книга 6

26.V.121(1985)г.
София-Изгрев

СЛИЗАНЕ НА СЪЩЕСТВА ПРИ ХОЛИЗАЦИЯ


          Този път ще ви пратя пак при Учителя. Новото пространство, наистина, се строи от Него, т.е. пак от Мен, но от универсалната Ми същност.
Привет, Мои непослушни приятели! Послушанието, което слива душите, изисква много по-често общуване, отколкото при вас. Първата ви работа е единението с Христа и с Мен. Но славното ни приятелство постоянно се измества от други приятелства, с които също помагате, но не както се помага чрез контакта. Послушанието, значи, означава Истината да бъде на първо място; после идва любовта към ближния, най-накрая - следването на собствените потребности и желания.
          Променят се пътищата ви. Няма да можете дълго време да се виждате и да работите заедно. Пак ще ви събера в бъдеще, но сега форсирам много сериозно събирането с И., защото е належащо. Работата ви, значи, изисква плътно общуване през всичкото свободно време. Намерете такова! Попълнете всички пролуки, когато и двамата не сте на работа, тъй като приказките за цветята и осиянията за класовете и йерархиите, а също и приказките за плодовете поне, трябва да се довършат. Побързайте, после няма да има такава възможност. Абсолютно се променят нещата, и то скоро. Правете невъзможното! Ако потрябва - спете някъде заедно, но не се разделяйте, освен когато нещата изискват спешно някаква намеса. Ремонта не прекъсвай, но след обяд, от колкото часа Е. може да се освобождава, до 10-10,30ч. вечерта непременно бъдете някъде заедно. Обясни на А., че това е много спешно и важно. Помолете Ю. или друга някоя вярна приятелка, или и двете, да помагат за М., когато Х. не е нощна смяна.
 Това, което стана днес, е много хубаво, но не принася нищо особено извън здравето и настроението. Обявявам от сега нататък волята си да ходите само двамата по екскурзии, с максимално натоварване за взимане на информация. Даже е късно вече. Затова казах “непослушни”, но, по-скоро, това се отнася до забравящия да ползва Океана, който съм отключил. Най-добре еименно двамата да бъдете, тъй като полето, което образувате, помага не за качеството на информацията - тя е същата, както когато приемащият е сам, - но за многократно по-голямото му натоварване. Така ще можете да се справите. Най-настоятелно изисквам това от вас, не ви моля!
 Аз мога сега да кажа, че на тази планета има само една ученичка - ако ученик е този, който Ми вярва абсолютно и безпрекословно и който милее най-силно от всичко за Словото, което може да тече всякога, но приемащите нехаят за това. Не че не одобрявам тяхното къртовско самонатоварване с проблеми на нещастни същества, но постоянно се опитвам да им внушавам, че любовта към Бога е на първо място, а любовта към ближния - ако остане време.
          Престани да пишеш на машина след завършването на сегашния материал - това е губене на време. Само коригирайте всяко диктуване, веднага след свършването му.
          Казвам: тези сегашни материали правят възможно слизането на нови същества от съвсем нови йерархии и класове, на които досегашното Слово, което съм свалял от небето, ще бъде божествената основа, на която да градят чрез това, което сега ви диктувам. Те ще започнат самия градеж. Разпространяването остава като задача, обаче след като се завършат наченатите книги. С това не се принизява стойността на Словото Ми от първата половина на този век - напротив, попълва се с още по-конкретно съдържание, за което тогава не беше моментът, тъй като съществата, идващи през вас в този контакт, не са от онези, които могат да живеят в един свят като предишния. Така че вашата работа не е само книгите, които ще оставите. Всеки акт на единение с Христа, с Абсолютния Дух, Който още не ви е говорил лично, с Духа Божий и с Мене, е коридор от небето към физическата вселена. През него слизат същества, които правят скок със силата и точността на Словото, приемано от вас! По-късно ония от тях, които са успели да се вселят или родят именно чрез този скок, трябва да попаднат на всяка цена на книгите, колкото и малко да сте успели да приготвите. Понеже тези същества са бъдещите строители на шестата и седмата раса, абсолютно необходимо е те да попаднат в Братството, пълноценно да проучват Словото Ми и да го прилагат.
          Ако бяхте работили юнашки, досега щях да съм ви дал и книги за минералите, за елементите, за градивните вълни, частици и състояния на заряда; просторни указания по психология и педагогика, по бяла магия - и пр., и пр., и пр.
        Бих работил и с Ю., но я дистанцирам - не защото не е прекрасен човек и няма изключителни качества, но понеже прекият контакт с по-голяма интензивност може да се отрази катастрофално на психиката и физиката й, при нейния начин на живот. Ако напредне вашата работа, може да прeдвидиш и с нея довършване на Астролонията и на Кабалата, обаче не повече от един ден седмично.
          Приключвам, с пожелание да се вслушате в изискването Ми.
С божествено благословение на пратениците на Славата Божия, които не се плашат да приемат онова, което тече неприривно - Словото Божие!

“Сребърният извор” в парка “Кумысная поляна” край гр.Саратов

СЪДЪРЖАНИЕ
/