Книга 32


4.III.136(2000)
Пловдив

ЧИСТОТА И ЛЮБОВ


Истина ви казвам: ако се не обърнете и бъдете като децата, няма да влезете в Царството Небесно.
 (Матей 18:3)

            - Може ли да се даде мигът на първата ми среща със Словото в този ми живот?
           
- 26.XII.1993г., 16Ч57М6С.48
               
 - Тази сутрин, по пътя към Асеновата крепост, при разговор с п. се отговори, че небомигът ми трябва да бъде направен за място на раждане в центъра на Земята. А за това новораждане, което сега се даде, небомиг за София ли трябва да се направи?

- Не, по хелиоцентричната система. Не винаги първото попадане на Словото Божие подпалва прекия контакт с Бога, но любознателните могат да си направят хороскоп за този миг. Да, именно хороскоп, понеже в повечето случаи от този род се включва контакт със Съдбата, а не пряк контакт с Бога. От памтивека небесните астролози наблюдават как много хора и ангели попадат понякога на Словото, но не го разпознават и даже го отхвърлят. Този миг образува хороскоп в главата им, и по-точно в кората на мозъка. Подкорието обикновено е девствено и не може да не разпознае Слово Божие, да му каже "не". Кората обаче е пълна с мрак и лъжи под влиянието на различни системи и вери, поради което хороскопите се печатат в кората, а небомиговете – в подкорието. Следователно лошият човек - човекът на безлюбието и съмнението - е подвластен на хороскопа си, на съдбата си, на кармата. Добрият човек – човекът на любовта и вярата – също е подвластен на определени космически взаимодействия, но при него рожденият миг и миговете на връзка с Бога се записват в подкорието и се наричат небомигове. Ясновидците, ангелите, виждат и двете ви картини на две места – не само в кората и подкорието на мозъка ви, но и в две от аурите ви: менталната и причинната.
Когато човек, ангел или божество попадне на Слово Божие и го разпознае и това Слово стане единствен стожер в живота му, става неговото духовно раждане и тогава се прави или се появява небомигът му с център Слънцето. Всички други опити да се правят хороскопи по хелиоцентричната система са невалидни, понеже нямат смисъл. Който следва някой лектор, автор, проповедник, светия, адепт или фалшив гуру и вярва на учението и методите му, се издига най-много до йоносферата – духът му не може да се разшири повече.
Не всеки фалшив водач е адски. Голяма част от самозванците са хора и ангели с добри намерения и затова аурата ви под тяхно въздействие може да се разшири чак до йоносферата. В случая обаче говорим за нисшата умствена аура, понеже тя се строи от представи, родени от измислици. Не се лъжете и не мислете, че фалшивите пророци и идеолози боравят с понятия. Техните представи се обличат в абстрактни думи, които са крадени от света на понятията, но не са никакви понятия.
Истинските понятия извират от причинния свят, а разуменията – от принципния. Това са двата полюса на висшия ментален свят, който хората нарекоха "причинен". Разбирането е невъзможно в нисшия ментален свят, понеже, за да направиш разбор, е необходима виделина, а не светлина. Първата стъпка е да направиш разбор на идеите и представите, облечени в крадени идеи, и да ги сложиш по местата им. Измислиците ще ги сложиш в нисшия умствен свят, където самодейците предлагат или продават своите лъжи. След като направиш този разбор и сложиш понятията там, където им е мястото – в причинния свят, - ти вече имаш условия да мислиш. След това правиш опит да влезеш в принципния свят, където иде разумението. "Разумение" означава да се съблечеш от ума и да се облечеш в Мъдростта.
Следователно, в нисшия умствен свят не е възможно никакво мислене, нито разумяване, понеже мисленето изисква разбиране, а разбирането иска постоянен разбор на идеите и представите, представени за идеи.
Ето защо проповедниците, идеолозите, моралистите, аморалните хора и ангели, които ви предлагат своята стока, облечена в понятия, нямат нищо общо с причинния и принципния свят. Техните проповеди и книги са обикновено умуване и мъдруване на нивото на представите за Истината, облечено в логически или верски доказателства.
Истината има ухание, а представите за истината са повече или по-малко миризливи. Несъзнателната лъжа има богат регистър от насмърдявания, а съзнателната създава смрадта във всичките ù разновидности. Именно по тези причини, които вече ви казах в началото, роденият за Словото се отличава с небомиг по хелиоцентричната система. Вярващите в неслово имат хороскопи и затова за тях с пълна сила важи мигът на физическото им раждане, което е свързано предимно с кармата. Доколкото сте родени от обикновени хора, вие сте наследили техните представи за Истината, а не самата Истина. Тъй, както се тълкува Евангелието и въобще свещенните писания на народите, така и ще се образуват вашите хороскопи и вашият небомиг. Когато представите за Истината тълкуват самата Истина, свещенните писания се превръщат в маши за разболяване и манипулиране на хората, които са угодни за пъклените цивилизации. Ето защо хората на несловото, боравещи повече или по-малко безкористно със Слово, не могат да разширят аурата си повече от пределите на йоносферата. Това отговаря на кората на мозъка, в която се отпечатва техния хороскоп – проекция на хороскопа им в нисшето ментално тяло. На български, това тяло се занимава с "ментите" на ангелите, дяволите и хората, т.е. с ментетата...
Когато се стигне до разбирането – разбора на идеите и псевдоидеите, които са всъщност представи, – причинното тяло на човека се разширява до орбитата на Юпитер, въпреки че в друго измерение то се намира навсякъде. Когато човек е постигнал разбирането, френологът вижда съответните центрове в лицето и черепа му, дори и в тялото му. Само на такъв човек вие можете да направите небомиг, с център Юпитер.
 Когато най-после ученикът съблече ума и облече Мъдростта, той стига до разумяването. Появяват се съответните центрове в главата и тялото му и той има условия за първа среща със Словото Божие. Когато раждането е сполучливо – разпознал си Словото на Бога, предадено от единствения Учител или най-добрите тръби на Учителя, - ти вече не си на Земята, ти си на Слънцето. Ето защо казах, този път небомигът да се направи по хелиоцентричната система.
Неведнъж сме ви казвали, че слънчевите същества – хората на духа - са общественици, те не могат да живеят на първо място за ближния си или за себе си. Затова техният небомиг е небомиг в подкорието на мозъка, а техният живот – служене на обществото. Лунният човек поставя на първо място личните си чувства и мисли постоянно за сродната си душа, за любимия си, за близките си. Той живее и се грижи първо за тях; ако остане някоя и друга минута, включва и предния си мозък. За такъв се прави "луноскоп" – важи лунната астрология, лунната домофикация и пр. Земният човек мисли и живее на първо място за себе си. Той е цар на самообслужването. Първо ще сипе на себе си, първо ще купи на себе си, първо ще уреди собствения си дом и живот. Не се лъжете, не мислете, че може да е лунен или слънчев човек, когато го виждате да се грижи за ближния или циркулира в обществото. При всички случаи той тегли чергата към себе си. За такива важи рожденният хороскоп с координатите на тяхното географско местораждане. Тъй като всички вие повече или по-малко теглите чергата към себе си, в съответна степен важи и обикновенния ви, земен хороскоп. Когато вземете чергата си и я постелете на ближния и вие легнете на голия под или на земята, можете да си направите лунен хороскоп – душата ви се е разширила до орбитата на Луната. Когато можете да направите това за всеки, направете си небомиг с център Слънцето и няма да сбъркате.
По същия начин се правят небомигове с центрове различни звезди. Между вас има същества, които не са нито от Земята, нито от Луната, нито от Слънцето. Колкото повече звезди обхваща тяхната аура, т.е. техният дух, толкова по-развито е универсалното им тяло и затова могат да се обмèнят със все повече и повече същества. Когато обмяната престане да бъде търговия и повече не се интересуваш дали получаваш обич, уважение и внимание, ти ставаш извор и можеш да си направиш небомиг по системата на галактическата астрология.
Великият Учител има небомиг с център Алфиола или Елмаил. Който обича Учителя повече от всички и Му посвещава живота си изцяло, също може да си направи такъв небомиг. Да се посветиш изцяло на Учителя, не значи да се вторачиш в образа или Словото му, не значи да си редовен на паневритмия, старателен в молитвите или планинар. Всички тези подпори са важни, но те са само път към Любовта. Даже и изгрева на слънцето може да пропуснете. Даже и екскурзията може да пренебрегнете. Даже и томчето със Словото може да не отворите днеска. Ако вие знаете що е Любов и мислите за Любовта повече от всичко, вашият дух става мощен като Бога и едно с Бога и това автоматично прави душата ви обширна като вселената, ума ви - светъл като слънцето и сърцето ви – чисто като кристал. Тогава не е необходимо да чакате сродната си душа, за да се разшири душата ви колкото вселената, нито е нужно да преговаряте Словото като папагали. Даже и най-съзнателната и най-любовна работа със Словото; даже и живот, отдаден до преизтощение и смърт за Словото е подвиг, който не може да постигне нещо друго, освен ум, светъл като слънцето.
Ако нямате живот в духа си, ако не извира живот от духа ви за всички, тогава търсете сродната си душа, обменяйте се със сродни души - и цялата ясновселена ще е ваша. Ако и това не можете, работете за Словото във всичкото си свободно време, за да просветне умът ви като слънцето. Ако и това не можете – пейте песни, четете молитви, играйте паневритмии, ходете по планините, пийте чиста и гореща вода, яжте чиста храна и бъдете добри и способни хора в света, за да имате сърце, чисто като кристал.
Значи, има две категории ученици: едните вървят едновременно и по четирите пътеки към Бога и от Бога към ближния и неближния - и това ги прави съвършени; а другите могат да вървят само по един път – пътят на живота и вътрешния импулс - и да изпълняват правила и системи, само когато им се иска – и това ги прави прекрасни.

ЛОН, ЛОНÒН, ЛОНИОН

Чистотата и Любовта са двата полюса на Бога. Ако изберете чистотата, ще станете съвършени. Ако изберете Любовта, ще станете прекрасни.                                                                              
19,54

СЪДЪРЖАНИЕ
/