Книга 32


19.I.136(2000)
София - Изгрев

ЗА ЛЕПТАТА ПРЕД БОГА


            - Какво да се прави? Казано е да питаме за всичко. Предлагат работа на няколко места.
           
- Човекът с еднùна не може да бъде сътрудник на лице или организация, които не отделят 2 на сто от продукцията си или от всеки свой приход за бременните и кърмещите, за майките!
         
- За каква продукция става дума? Това би трябвало да важи само за непреработени храни или поне обработени максимално екологично. Когато може - и за дрехи, транспорт, жилищна площ, градини и пр.

-         Това се разбира от само себе си.

             - За това е нужна мощна организация от типа на "Матриадор" (Обожатели на Майката), тъй като много ведомства и частни лица ще поискат да отдават редовно лептата си за Тази, която ни ражда - на първо място за Свободните Майки. А ученикът не може да борави с народни пари, те парят. Дори и да подсетиш за десятък или 2%, ти си от дявола.
   
           - Ученикът не приема легитимирани суми, но има право да обяснява на всеки как сам да отдава лептата си за бременните и кърмещите в своя район. Разяснете им, че трябва да изпращат най-прекрасните деца и юноши, да не ходят лично. Ние не приемаме и не контролираме лептата на хората – това е лично дело на всеки пред Бога.

             - Да, но когато сме правили ремонти на жилищата им или снабдявания и услуги, които изискват мъжка ръка, сме се появявали пред тези святи жени и лично. Това носи рискове да ни гледат телата и физиономиите, но как иначе да се помага в такива случаи? Някои майки страдат от непроверени сътрудници, които почват да ги посещават с користни цели. Бездомници се внедряват при тях и почват да ги подяждат или да ги изнудват за интимен живот. Много е отговорно кого запознаваш с някое момиче, жена, бременна, кърмеща, майка.
           
            - При нужда от намеса на възрастни и по-млади с небожествени тела и лица, бременната се извежда на екскурзия или на разходка в това време; може и да погостува на подходящо място. На сътрудниците се обяснява, че нямат право да запаметяват този адрес, освен за да изпращат там деца и юноши с красиво, невинно лице. За нарушения ние не можем да ги санкционираме, но оставяме да ги санкционира кармата.
         
          - И все пак е желателно възрастните да не влизат в святите домове. Не могат ли да обучат децата и юношите за извършват всичко това, а ние да доставяме необходимото в избрани бази или до следващата пресечка?

-         Добре би било.
          
           - Много хора имат понятие за десятък, а не за 2 процента само за майките. Те питат как да употребяват останалите 8%. Това не е възможно без познания за Пентагралната Каса.
          
           - Наистина, всяко лице и ведомство е под закрилата на Бога и му върви във всичко, ако отдава десятък - най-малко десятък. Не в бъдеще, а в настоящия миг! Бърка в джоба си или в касата си - и го прави. Не в бъдеще, а сега, в момента! И от всяка сума, която му идва или е спестил; от всеки продукт или [всяка] собственост. Това е напълно възможно и оглушките са от дявола.
       
        - Как да обясним на хората, че два процента се отдават и за Словото, след като нямаме право да натрапваме своята представа за Слово?
          
           - Всеки отдава своята лепта за Словото според своята представа. Едни ще го дадат за Словото в Светите Писания, други - на някой оратор или поет. Важното е да е персонално и тайно - според правилата. Важното е да е по свобода.
       
        - Сигурно същото важи и за другите пера: Култура, Братство и Школа, Взаимоспомагателна каса - по 2 на сто?
          
           - Да. Не на организация. Тайно и персонално. Тогава присъства Бог.
          
           - Не е ли шикалкавене и отстъпление, когато не отдаваш лептата си в пари или чисти продукти или не влизаш в по-малко жилище, а си съчиняваш, че отдаваш десятъка си в труд? Нали има и такава форма?
          
           - Има, но Бог следи и финансовото, имотното поведение на всеки. Лептата в труд и друга благотворителност е нещо отделно.
       
        - Някои хора отдават повече от 10%; някои дават половинък или цялък. Според последните обяснения, лептата е плаваща - от 10 до 100 на сто, според възможностите и импулса.
          
           - Кармата води на отчет стриктното отдаване на десятъка - в пари, чисти продукти и притежания. Всичко над десятъка пак се отчита, но вече не от Кармата - от други йерархии.
       
        - Значи, ако някой живее самичък в гарсониера, влиза в боксониера, за да отдаде десятък от имот? Или в малка къщичка или таван.
          
           - Това важи за ученика, не за оглашения. Ученикът живее в малко жилище, за да има достъп до по-голяма част от вселената. Когато вече няма собствени имоти, пътува свободно навсякъде, навсякъде го приемат. Отдавна опитвате това.

       
        - Значи, някои от нас нямат право да имат работа с лице или ведомство, което не почне да отделя незабавно десятък или поне 2 на сто за майките? Но как да узнаем кой е с искра Божия, след като не можем и нямаме право да контролираме кой е стриктен в лептата си?
          
           - Това остава за домашно...

СЪДЪРЖАНИЕ
/