Книга 32


5.I.136(2000)
София – Изгрев

ЕЗИЧНИЦИ, СТАРОЗАВЕТНИ, НОВОЗАВЕТНИ, ПРАВЕДНИ И УЧЕНИЦИ

            Това осияние всъщност не е осияние като досегашните, а е първото "одеяние", дадено от Елма. Тук то не се помества, тъй като е получено в импровизиран разговор по времето на необикновена случка и е обяснено, че отсега нататък "одеянията" ще идват само по този начин, а след това може само да се преразказват. Каквото е запомнено, е преразказано в следващия текст.

СЪДЪРЖАНИЕ
/