Книга 31


12.VI.135(1999)
Бургас - Изгрев

ВЪПРОС И ОТГОВОР

       
     
Днес се обади една приятелка - актрисата Е. - и попита да приеме ли предложение от София да работи в телевизията, а тук да напусне театъра. Отворен бе един том беседи и отляво ù се падна нещо, свързано с дете, а отдясно – че я очаква голяма и благоприятна промяна и че трябва да приемаме благословенията на Бога, когато ни се дават.

            Много скоро след това - след години безрезултатни усилия и чакане - са ù се обадили двама души от София в един и същи ден и независимо един от друг ù предложили работа на две престижни места по специалността ù.

            Вярата на тази българска артистка е необикновена. Тя има много сънища с Учителя. Когато един ден Той ù казал да Му се обади на другия ден по телефона, тя възприела това буквално и се обадила по телефона на човек, който е пряко свързан с Него. Много естествено е тогава, че мечтите ù ще се изпълняват незабавно.

СЪДЪРЖАНИЕ
/