Книга 31


31. XII.134(1998)г.
Рила, 7-те езера

ОЛ-ЗЕНУМ
ЖЛО / ВЛМ


Ол-Зенум - "Хранител на Невинните". Носи Христова монада и е умирал за вярата 14 пъти. Беше един български цар, който още стои по ико­ните. Благостта и милувката са цветът на тръне­ния му венец.
          Живот, отдаден на Словото и Делото!
          Никрон е звездата, на която избликна монадата му - намира се в Центавър. Произнасяйки думите "Де-лин-хорзум", ти ще се връщаш на звездата си толкова пъти, колкото поискаш.
          Когато водачът и последователят у теб се из­равнят, те очаква седмо посвещение. Можеш и двете, но това трябва да се прави ритмично и в пъ­лен синхрон със себе си и йерархията.
          Работата е огромна, а тебе те знаят като ат­лет на духа. Ясновселенското ти тяло ще се прояви при усилията ти да бъдеш вагон, и то последен, на някоя Божествена композиция.
          Периодична пълна самота и смесване с множест­вото ще довърши строежа на короната ти.

СЪДЪРЖАНИЕ
/