Книга 30


10.VІІ.134(1998)г.
Бургас - Изгрев

ОРХАНИЛ ЛИ ПОМОГНА?


4,35ч.
            Идва странното име "Орханùл".

6-8ч.
             На п. и П. ще дойдат неочаквани пари – предупреждение отгоре.
             На 12 юли вечерта същото предупреждение се повтаря с голяма сила. Скоро след това получаваме почти един  милион лева от таен дарител.

СЪДЪРЖАНИЕ
/