Книга 30


6.VІІ.134(1988)г.
Бургас - Изгрев

ЕЛМА ПОМАГА И ЗА СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
8.07.134(1988)г.

Идва си от София студентът П.Б. и казва: "Ти си гений!!!" – Явно адресатът му е погрешен, защото помощта не е от обикновен човек, а пак е дадена от Елма. На изпита по химия в Медицинска академия му се е паднал точно този въпрос, който му е бил казан чрез п. в понеделник вечерта (6 юли). Това не се случва за пръв път – давани са номерата и на повече от един въпрос, но само ако студентът е сериозен и е прочел всичко.
Тук може да се даде още един пример. Друг приятел се записва да следва доста по-късно от връстниците си. Изгубил е навици за учене и съсредоточение. В същото време върши много важна работа за Бога и вниманието му през целия семестър е било насочено в нея. Ходи съвестно на лекции, учи, но това не е достатъчно. Така продължава и през втория семестър. За всичките 8 изпита Небето му дава номерата на въпросите, които ще му се паднат, и той се представя отлично. През следващите години това не се повтаря – студентът вече трябва да изработва други качества. Някои духовни приятели не разбират какво се изработва при изпълняването и преизпълняването на светските задължения: учение, труд, семейство. Някои чакри и висши тела не могат да се изработят по никакъв друг начин.

СЪДЪРЖАНИЕ
/